No. 233 IN NARITA

at Narita va. in Narita 今週のよくある英語の間違い: Co-hosts: Yuki, Haruka, Kei, and Norifumi

No. 233 IN NARITA

at Narita va. in Narita Co-hosts: Yuki, Haruka, Kei, and Norifumi 下の三角をクリックしたら、ポッドキャストを聞くことが出来ます。