NO. 090 MUG CUP

mug cup

今週のよくある英語の間違いは:

Co-host: Masako Miyake

Machigai Theme: “Enter the Party,” Kevin MacLeod (incompetech.com)

L or R Theme : mpfree.org.uk

2008年5月27日の再放送

No. 207 FOLD

今週のよくある英語の間違い: Co-hosts: Haruka Murakami, Kana Horiuchi, and Kei Oonuki

No. 090 MUG CUP

mug cup Co-host: Masako Miyake 2008年5月27日の再放送です。 下の三角をクリックしたら、ポッドキャストを聞くことが出来ます。

No. 207 FOLD

Co-hosts: Haruka Murakami, Kana Horiuchi, and Kei Oonuki 下の三角をクリックしたら、ポッドキャストを聞くことが出来ます。